Politijuristene er fagforeningen for jurister ansatt i politiet, og er den eneste foreningen i politiet som utelukkende jobber for å sikre juristers interesser.

Politijuristene er organisert under Juristforbundet. Gjennom Juristforbundet er vi tilknyttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Politijuristene er representert med lokale tillitsvalgte i alle politidistrikt og særorgan. Politijuristene organiserer nesten alle jurister ansatt i politiet og har over 1000 medlemmer.

Dersom du er jurist og jobber i politiet og ønsker å bli medlem i Politijuristene, kan du melde deg inn her eller ta kontakt med leder Sverre Bromander sverre.bromander@gmail.com, første nestleder Are Frykholm are.politijuristene@gmail.com eller andre nestleder Marianne Børseth-Hansen marianne.politijuristene@gmail.com for informasjon om medlemskap.

Førstkommende landsmøte for Politijuristene vil finne sted 15. - 16. november 2018.

For mer informasjon om Politijuristene følge oss på Facebook eller følge denne linken til vår side hos Juristforbundet.